Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wormer- en Jisperveld, recreatie

Vaar door een wirwar van ondiepe boerenslootjes en uitgestrekte weilanden. Het eeuwenoude verkavelingspatroon bestaat uit honderden eilanden. De sloten, de rietkragen en diverse oude molentjes zijn kenmerkend voor de veenontginning in de Zaanstreek.

Dit gebied is ruim 1000 jaar geleden door mensenhanden gemaakt en inmiddels één van de Natura2000 gebieden van Laag-Holland. Dit drassige veenweidegebied behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Europa. Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden hier. Door koeien te laten grazen, te hooien en riet te snijden houden Natuurmonumenten en boeren het land open voor beplanting.

Geniet van de rust en de openheid van dit historische natuurlandschap. Het Wormer- en Jisperveld is via de Poelsluis verbonden met De Zaan. Via de Jispersluis is het Noordhollandsch Kanaal te bereiken. 

Bekijk hier de openingstijden van de sluizen.

Houd rekening met ondiepte Dit gebied is alleen geschikt voor boten met een diepgang tot 1 meter. Vaart u in een sloep, houd dan rekening met enkele extra gebiedskenmerken.

Vaar rustig De toegestane vaarsnelheid in dit gebied is max. 6 km/uur. De golfslag die ontstaat bij sneller varen is schadelijk voor de oever, het water en daarmee het gebied.

Blijf binnen de routes Gebruik de routes die in het gebied zijn aangegeven met kripbakens. Als iedereen van dezelfde vaarroutes gebruik maakt heeft het opgewoelde veen minder kans om op te hopen. Op de andere routes is het risico op opgehoopt veen groter. Boten kunnen hierin vast komen te zitten en motoren kunnen kapot gaan.

Vaar zoveel mogelijk aan de noord- en oostzijde Door de windrichting en waterstromingen is deze kant van de grote plassen het diepst en is het risico op opgehoopt veen het kleinst.

Niet overal aanmeren U bent te gast in een uniek gebied met hoge cultuur- en natuurwaarden. Aanmeren of aan land gaan is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. 

Door het Wormer- en Jisperveld zijn zowel voor sloepen als kano’s enkele routes uitgezet. Voor kano’s en sloepen zijn er aparte knooppuntennetwerken uitgezet. Volg de bordjes die in het gebied staan. Klik hier voor de knooppuntenroutekaart van gemeente Wormerland.

Daarnaast zijn er door diverse verenigingen en ondernemers eigen routes uitgezet. Kijk voor de knooppuntennetwerken op:

Website - kanoroutenetwerk

Website - sloepennetwerk

Op deze websites worden ook horeca, overnachtingsmogelijkheden en bezienswaardigheden aangegeven langs de routes. Voor de smartphones en tabletgebruikers is zelfs een app ontwikkeld die uitstekend onderweg gebruikt kan worden in de sloep.

Het Laarzenpad is een wandelroute door het zuidelijk deel van het Wormer en Jisperveld. De route is bijzonder vanwege het weidse uitzicht dat je hier hebt en de bijzondere planten en vogels die hier voorkomen (roerdomp, grutto's, veenorchis). Het pad is open van 15 juli tot 15 oktober.