Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met loonkostensubsidie

Gepubliceerd:
logo werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland
Bent u werkgever of ondernemer en wilt u bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met loonkostensubsidie kunt u mensen met een beperking hun talent laten benutten. Loonkostensubsidie is een financiële ondersteuning die wij als gemeente aan werkgevers bieden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit helpt u als werkgever om een deel van de loonkosten te compenseren, zodat u de werknemer een passend salaris kunt bieden.

Creëer een baan voor mensen met een arbeidsbeperking 

Meer banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is het doel van de Participatiewet. Onderdeel van deze wet is de indicatie banenafspraak.  Werkgevers die mensen in dienst nemen met een indicatie banenafspraak kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Deze indicatie wordt vastgesteld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het UWV stelt vast dat de werknemer in kwestie tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

Hoe vraagt u loonkostensubsidie aan?

Het aanvragen van loonkostensubsidie is eenvoudig en kan snel online via onze website. Volg deze stappen:

  1. Ga naar onze website 
  2. Vul het aanvraagformulier voor loonkostensubsidie in
  3. Voeg de benodigde documenten toe, waaronder de arbeidsovereenkomst
  4. Dien uw aanvraag in

U krijgt binnen enkele weken bericht over uw aanvraag. 

Hulp nodig? 

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). Zij helpen u graag verder met deskundig advies en informatie over financiële voordelen en regelingen. Het WSP is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en UWV. Ze werken samen met ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties. Kijk voor meer informatie op wspzaanstreek-waterland.nl/ Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt!