Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Een Bezwaar kunt u op verschillende manieren indienen:

  • Via dit online formulier
  • per post: Afdeling Bezwaar, gemeente Oostzaan of Wormerland Postbus 20, 1530 AA Wormer

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

  • De beslissing is schriftelijk.
  • De beslissing is van de gemeente.
  • U heeft een direct belang bij de beslissing.

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.