Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klacht of verzoek indienen over verkeer

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn:

 • plateaus
 • parkeerverboden
 • dertigkilometerzones
 • maximumsnelheden

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
  • eventuele foto's of tekeningen