Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Borgingsplan

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle op het werk van de aannemer. Een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – kijkt tijdens het hele proces mee en controleert of het gebouw aan de technische bouwregels voldoet. Hiervoor stelt hij een borgingsplan op.

Vóór de start van de Wkb controleerde de gemeente vooraf of uw bouwplannen aan alle eisen voldeden. Onder de Wkb controleert de kwaliteitsborger dit voor en tijdens de bouw en bij de oplevering. De kwaliteitsborger legt vast wat de bouwrisicos zijn van uw plannen. Hij of zij moet hierbij rekening houden met welke bijzondere lokale omstandigheden er zijn. Dit zijn zaken waar speciaal rekening mee moet worden gehouden voor het voldoen aan technische eisen. Denk aan een zachte bodem die gevolgen kan hebben voor de fundering. Deze informatie neemt hij/zij mee in het borgingsplan. Hierin staat wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. 

In het borgingsplan staat in elk geval:

  • Hoe het borgingsplan tot stand is gekomen
  • Welke maatregelen er genomen moeten worden
  • Hoe de verschillende onderdelen van het bouwplan ten opzichte van elkaar worden beoordeeld
  • Hoe er wordt beoordeeld of de bouw voldoet aan alle technische bouweisen
  • In welke gevallen en wanneer het borgingsplan wordt aangepast
  • Voor welke bouwwerkzaamheden het borgingsplan geldt (en bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen)
  • De eindverantwoordelijke perso(o)n(en) voor de kwaliteitsborging
  • De aard en omvang van de kwaliteitsborging