Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Omgevingsloket

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl. Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari maakt u gebruik van de nu geldende procedure voor aanvragen.

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck:
  In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
 • Aanvragen:
  hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt.
  Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld. 
 • Regels op de kaart:
  hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
 • Maatregelen op maat:
  hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
 • Mijn Omgevingsloket:
  hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten. 

De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningscheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij contactinformatie gemeente. 

Daarnaast kunt u ook het Helpcentrum raadplegen waar u antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

Voor de initiatiefnemer die niet met de digitale diensten van de gemeente uit de voeten kan, is het ook mogelijk om een papieren vergunningaanvraag of melding in te dienen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden (€ 267,80, tarief 2023). 

Kijk voor de mogelijkheden op Informatiepunt Leefomgeving.