Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Omgevingstafel

De omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer de vergunning aanvraagt. De omgevingstafel wordt voorafgegaan aan de intaketafel. In dit vooroverleg zit de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een aanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief te realiseren. Aan de omgevingstafel komen in minimaal 3 rondes (Omgevingstafel 1, 2 en 3) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar.

Aan de omgevingstafel wordt duidelijk welke regels gelden en wat de haalbaarheid van een initiatief is. De gesprekken aan de omgevingstafel levert de initiatiefnemer aan het eind van de 3 omgevingstafels een integraal advies op, waarmee de initiatiefnemer de omgevingsvergunning kan aanvragen via het omgevingsloket / Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO). Daarna kan de gemeente de omgevingsvergunning in 8 weken afhandelen.

Tijdens het 1e gesprek bespreken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling op de locatie. We leggen uit wat op dit moment de mogelijkheden zijn in het bestemmingsplan. Hierna verkennen we gezamenlijk wat de belangen, zorgen en kansen zijn voor een ontwikkeling op de locatie.

Op basis van alle informatie van de 1e omgevingstafel zijn er uitgangspunten beschreven. De initiatiefnemer gebruikt de informatie en uitgangspunten voor het maken van een globaal plan. Tijdens de 2e omgevingstafel wordt dit globaal plan voorgelegd en praten we met elkaar over dit resultaat. De uitkomsten van dit gesprek vormen de kaders voor de initiatiefnemer om te komen tot een definitief plan.

Tijdens de 3e omgevingstafel leggen we het definitief plan voor en praten we met elkaar over dit resultaat. Dit resultaat wordt daarna verder uitgewerkt, zodat de initiatiefnemer de aanvraag kan opstellen en indienen via het Omgevingsloket / DSO.

Bij deelname aan de omgevingstafel gelden er regels die deelnemers vooraf naar elkaar uitspreken:

  • Het algemene uitgangspunt is 'Hoe maken we dit initiatief mogelijk'
  • Iedereen heeft een open houding
  • Iedereen respecteert elkaars mening, er wordt geen waardeoordeel aan gehangen

Wanneer een tegenargument wordt gegeven dan wordt er ook een idee / alternatief aangedragen.

Dat u in een heel vroeg stadium kunt meepraten is nieuw. Dat komt omdat wij ons voorbereiden op een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen. Hierdoor wordt het straks bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject te starten. Een onderdeel van deze nieuwe wet is om betrokken partijen in een vroeg stadium bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk toe te werken naar een advies over een bouwproject. Het samenbrengen van betrokken partijen doen wij via de zogenaamde omgevingstafel.