Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Schip afmeren

U heeft een ontheffing nodig voor het afmeren van een schip. Een ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Daar heeft u een ontheffing voor nodig.

Zo vraagt u een ontheffing voor het afmeren van een schip aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • welk soort schip het is
  • hoe groot het schip is
  • waar u het schip precies wilt afmeren
  • waarom u het schip wilt afmeren
  • wanneer u het schip wilt afmeren
  • hoe laat u het schip wilt afmeren

De voorwaarden voor het afmeren van een schip zijn onder andere:

 • Er is geen overlast voor omwonenden.
 • Er is geen gevaar voor het milieu.
 • De plek is geschikt voor het aanleggen van uw boot.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.