Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Informatieaanvraag Wet open overheid

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar antwoord@over-gemeenten.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.

Informatieverzoek
Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar antwoord@over-gemeenten.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.

Verzoek om informatie voor een ieder openbaar te maken
Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de uw gemeente. U kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kunt u verzoeken om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie op het Platform open overheidsinformatie

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen:

 • Via dit online formulier
 • per post: Woo-ondersteuning, gemeente Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer

Vermeld in uw verzoek altijd:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek
 • welke informatie u zoekt
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat
 • over welke periode uw verzoek gaat
 • uw contactgegevens
 • uw handtekening

Ga naar alle WOO-besluiten Wormerland.

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat
 • bescherming van de financiële belangen van de gemeente
 • het eerbiedigen  van de persoonlijke levenssfeer van derden.

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Woo-verzoeken via 075 651 21 00 of antwoord@over-gemeenten.nl met onderwerp contact Woo-contactpersoon.