Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten veranderen of weghalen? Geef dit dan door aan de gemeente waarin u woont.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

U kunt uw gegevens bekijken op MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Bent u geadopteerd of heeft u een kind afgestaan ter adoptie? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging veranderen of weghalen.

Na adoptie kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

 • Als u bent geadopteerd
  • uw naam
  • informatie over één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie
 • Als u een kind heeft afgestaan ter adoptie
  • de gegevens van het kind

Na geslachtswijziging kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

 • uw naam
 • uw geslacht
 • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner

Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
  • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

 • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijzen van de juiste gegevens
  • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het veranderen of weghalen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn:

 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kan uw ouder, voogd of verzorger het verzoek doen als het gaat om geslachtswijziging.
Bent u zelf geadopteerd? Dan mogen uw adoptieouders uw gegevens niet laten weghalen. Dat mag u alleen zelf doen, vanaf uw 16e jaar.

De gemeente beslist binnen 4 weken over het veranderen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen. Het weghalen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken.

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kan de gemeente uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.