Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Voorbereid zijn op noodsituaties

Tijdens een noodsituatie rukken politie, brandweer en ambulance uit. Samen met gemeentes, waterschappen, provincies en het rijk zetten zij zich in om verdere problemen te voorkomen.

We leven in Zaanstreek-Waterland gelukkig in een relatief veilig gebied. Maar ondanks zeer strenge veiligheidseisen en controles, rampen­oefeningen en rampenplannen, kan zich hier ook een noodsituatie voordoen. Overstromingen, (grote) branden, verkeersongelukken of epidemieën zijn nou eenmaal niet uit te sluiten.

U kunt zelf ook iets doen. Met een goede voorbereiding kunt u levens redden.

Website - crisis.nl - weesvoorbereid

In noodsituaties is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt en wat u het beste kunt doen:

  • Crisis.nl
    Omdat bij een ramp de gemeentewebsite overbelast kan zijn, is de gemeente Wormerland aangesloten bij crisis.nl. Op de website www.crisis.nl wordt u op de hoogte gehouden van een ernstig incident of ramp.
  • NL-Alert
    Met NL-Alert kan de overheid u heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij u in de buurt, via uw mobiele telefoon. Het voordeel is dat u daarmee niet alleen weet dat er iets aan de hand is, maar ook wat u op dat moment het beste kunt doen.
  • Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekst­bericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Crisis.nl

NL-Alert

Burgernet

Radio Noord-Holland

Radio Noord-Holland is de officiële rampenzender in de provincie. De frequenties zijn:

- Etherfrequentie (autoradio en draagbare radio) 88.9 FM

- Kabelfrequentie 93.3FM

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

1-1-2

alleen in geval van nood

 

0800 8112

teksttelefoon voor doven en slechthorenden

 

Brandweer

1-1-2

alleen in geval van nood

 

Politie

1-1-2

alleen in geval van nood

 

0900 8844

geen spoed wel politie

 

Zaans Medisch Centrum

Tel: (075) 650 29 11

 

GGD Zaanstreek-Waterland

Tel: (0900) 254 54 54

e-mail: info@ggdzw.nl

 

Gemeente Wormerland

Tel: (075) 651 21 00

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Tel: (072) 582 82 82

Voor vragen over waterschap beheer

 

Nationaal storingsnummer Gas en Stroom

Tel: 0800 9009

 

PWN storing water

Tel: 0800 023 23 55

 

Voor meer informatie:

Gemeente Wormerland

Tel: (075) 651 21 00

Elke dag en overal ter wereld lopen we als mens risico’s. Risico’s die in ons gebied kunnen spelen zijn in kaart gebracht in de risicokaart.

Voor de regio Zaanstreek-Waterland is een specifiek risico­profiel opgesteld. Deze is te vinden op de website van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Website - vrzw - risico's

Website - risicokaart

Om risico’s te beperken zijn er regels opgesteld. Zo moeten bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken een vergunning hebben. En voordat de gemeente een evenementenvergunning afgeeft, beoordeelt zij samen met politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en veiligheidsregio welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te garanderen of te verhogen.

Website - vrzw