Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vergunning intrekken

De gemeente kan uw vergunning intrekken. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Als u een vergunning heeft, kan de gemeente deze helemaal of voor een deel intrekken. U kunt het plan waarvoor u vergunning had niet niet meer realiseren. De gemeente laat dit schriftelijk aan u weten. Redenen voor het intrekken van een vergunning zijn bijvoorbeeld:

  • U bent niet binnen 26 weken begonnen met de uitvoering van het plan.
  • U heeft bij de aanvraag van de vergunning verkeerde gegevens ingeleverd.
  • U komt niet door het Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing om uw vergunning in te trekken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.