Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Collectevergunning

Wanneer u voor een goed doel geld in wilt zamelen hebt u een collectevergunning nodig. Ook moet u rekening houden met andere al ingeplande (landelijke) collecten. Ieder jaar stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een landelijk collecteplan op. Op dit rooster vindt u informatie over welke instelling in welke periode collecteert. Op dit landelijke collecterooster zijn ook vrije perioden vermeld. In deze vrije perioden kan alleen vergunning verleend worden aan instellingen die niet op het rooster staan. Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden in één van deze vrije perioden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente houdt de lokale collecten bij in het collecterooster.

Geldcollecte

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het aanvraagformulier downloaden, uitprinten, invullen en ondertekenen, en vervolgens terugsturen.

U kunt alleen collecteren in een vrije periode in het collecterooster. Het is verstandig wanneer u uw aanvraag minimaal acht weken van tevoren indient. In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

Kledinginzameling

In de gemeente hebben de HVC en Sympany (voorheen: KICI) een permanente vergunning voor kledinginzameling. Andere instanties kunnen geen collectevergunning voor kledinginzameling aanvragen.

De gemeente maakt gebruik van het landelijke collecterooster van het CBF. Hierin houdt de gemeente ook de lokale collecten bij, en worden ook de opbrengsten van de collecten gepubliceerd.

Website - Centraal Bureau Fondsenwerving - collecterooster

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning betaalt u € 31,60.