Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.
 • U geeft onder andere door:
  • tekening of ingetekende foto van de plek van de reclame
  • foto, tekening of omschrijving van de reclame
  • afmetingen van de reclame
  • periode waarin de reclame zichtbaar blijft

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als het gaat om:

 • een groot reclamebord
 • bewegende reclame
 • lichtreclame
 • reclame in het centrum
 • reclame voor langere tijd

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.