Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Winkeltijdenverordening

In de Winkeltijdenverordening van de gemeente Wormerland staat dat ondernemers zelf de vrijheid hebben om de winkel te openen op zondag tussen 10:00 uur en 22:00 uur.

Verwijzing - verordening winkeltijden