Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

65+ Verhuisvoordeel

Bent u 65 jaar of ouder en denkt u er wel eens over om te verhuizen naar een woning die beter past bij uw omstandigheden? De doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel helpt u om de stap naar een andere woning te zetten. Alle 65-plussers die nu een woning huren van de deelnemende corporaties komen voor de regeling in aanmerking. Aan de sociale-huurwoning die je achterlaat zijn geen voorwaarden verbonden.

De regeling heeft de volgende voordelen:

 • U krijgt voorrang op speciaal geselecteerde woningen
 • U neemt uw ‘oude’ huurprijs mee (behalve als de netto huur van de nieuwe woning lager is)
 • U krijgt een bedrag (subsidie) waarmee u een deel van de verhuizing kunt betalen 
 • Uw verhuiswens staat centraal, we kijken niet naar de sociale huurwoning die u achterlaat. (Wel een woning van een corporatie natuurlijk.)
 • U bent niet gebonden aan uw eigen gemeente, wel aan de regio
 • U kunt vragen om ondersteuning bij het zoeken van een woning

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 28 februari 2025.

Tot 1 maart 2025 worden er in totaal maximaal 150 sociale huurwoningen aangeboden met 65+ Verhuisvoordeel.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vanaf 1 juni via uw eigen inschrijving bij Woningnet of Woonmatch en in Oostzaan via de inschrijving bij WOV aanmelden. Dat kan op de volgende manier.

Woningnet

Het aanmelden voor de regeling gaat bij WoningNet en Woonmatch Nederland op een andere manier. Hieronder vindt u meer informatie.

 • Als uw gegevens goed zijn ingevuld in uw WoningNet-profiel en u voldoet aan de voorwaarden, dan komt u automatisch in aanmerking voor de voorrangsregeling 65+ Verhuisvoordeel. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.
 • Als u reageert op een woning met het 65+ Verhuisvoordeel-label, dan controleert de verhurende corporatie van de betreffende woning bij selectie of u echt aan de voorwaarden voldoet om deel te nemen aan de regeling.

Woonmatch Waterland

 • Als u in aanmerking komt voor de regeling, dan krijgt u als u inlogt éénmalig extra vragen over uw (woon)situatie. Verandert uw woonsituatie, dan kunt u de vragen aanpassen in uw inschrijving, onder het kopje ‘Uw situatie’. 
 • Nadat u bent aangemeld voor de doorstroomregeling, dan kunt u met voorrang reageren op de woningen die voor de doorstroomregeling worden aangeboden.

Hulp nodig?

De woningcorporaties ondersteunen huurders die hulp nodig hebben. U kunt bij uw eigen corporatie hulp vragen.

De 65+ Verhuisvoordeel subsidieregeling bedraagt eenmalig € 1.000. U kunt dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld de inrichting van uw nieuwe huis of om de kosten voor een verhuisbedrijf te betalen. Als u de subsidie wilt ontvangen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 28 februari 2025.

De verhuissubsidie is een onderdeel van de regeling 65+ Verhuisvoordeel. De gemeente Zaanstad voert deze regeling voor Wormerland uit.

U kunt de verhuissubsidie aanvragen als:

 • Uw huishouden bestaat uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen);
 • Een volwassen persoon uit uw huishouden is 65 jaar of ouder;
 • U huurt op dit moment een sociale huurwoning van één van de deelnemende woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland en laat deze achter.

Uw (huishoud-)inkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (2024: € 47.699,- als u alleen woont en € 52.671,- als u samenwoont).

Het is niet mogelijk om verschillende verhuisregelingen te combineren. Het is ook niet mogelijk om het sociaal plan bij stadvernieuwingsurgentie te combineren met deze doorstroomregeling.

Woningcorporaties 

 • Intermaris
 • Wooncompagnie
 • Rochdale
 • Eigen Haard
 • WormerWonen
 • Woonzorg Nederland
 • ZVH
 • Parteon

Gemeenten

 • Gemeente Beemster
 • Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Waterland
 • Gemeente Wormerland
 • Gemeente Zaanstad

U kunt de regeling op de volgende manier aanvragen:

 • U moet de regeling digitaal aanvragen. Als dat nodig is, kan uw woningcorporatie u helpen met de aanvraag. 
 • Geef in WoningNet of Woonmatch aan dat u in aanmerking wilt komen voor de voorrangsregeling 65+ verhuisvoordeel. .
 • Zoek naar een woning op Woningnet of Woonmatch. Bij de woning moet staan dat deze hoort bij de regeling ‘65+ Verhuisvoordeel’.
 • Vraag de subsidie uiterlijk binnen 4 weken na ondertekening van het huurcontract aan.
 • U krijgt binnen 9 weken na ontvangst van uw aanvraag bericht of u de subsidie krijgt. Het kan zijn dat het langer duurt (tot maximaal 9 weken langer). U krijgt daar dan binnen de eerste 9 weken bericht over.

U kunt de aanvraag indienen via de gemeente Zaanstad
Let op: Een aanvraag voor subsidie wordt alléén in behandeling genomen als het digitale aanvraagformulier volledig online is ingevuld en alle onderstaande bijlagen zijn meegestuurd.

 • een kopie van een bankpas of bankafschrift met daarop de naam van de aanvrager en het bankrekeningnummer 
 • een kopie van het huurcontract van de nieuwe woning

   

Online aanvraag indienen