Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

65+ Verhuisvoordeel

Bent u 65 jaar of ouder en denkt u er wel eens over om te verhuizen naar een woning die beter past bij uw omstandigheden? De doorstroomregeling 65+ Verhuisvoordeel helpt u om de stap naar een andere woning te zetten. Alle 65-plussers die nu een woning huren van de deelnemende corporaties komen voor de regeling in aanmerking. Aan de sociale-huurwoning die je achterlaat zijn geen voorwaarden verbonden.

De regeling heeft de volgende voordelen:

 • U krijgt voorrang op speciaal geselecteerde woningen
 • U neemt uw ‘oude’ huurprijs mee
 • U krijgt een bedrag (subsidie) waarmee u een deel van de verhuizing kunt betalen 
 • Uw verhuiswens staat centraal, we kijken niet naar de sociale huurwoning die u achterlaat. (Wel een woning van een corporatie natuurlijk.)
 • U bent niet gebonden aan uw eigen gemeente, wel aan de regio
 • U kunt vragen om ondersteuning bij het zoeken van een woning

De regeling geldt op dit moment voor de periode van één jaar. 

Over het hele jaar worden 150 woningen aangeboden. Het kan dus zijn dat er in het begin nog maar enkele woningen het label: 65+Verhuisvoordeel hebben.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vanaf 1 juni via uw eigen inschrijving bij Woningnet of Woonmatch en in Oostzaan via de inschrijving bij WOV aanmelden. Dat kan op de volgende manier.

Woningnet

U kunt de voorrang ‘doorstroomregeling 65+ verhuisvoordeel’ aanzetten in uw persoonlijke profiel op WoningNet. Dit gaat als volgt:

 1. U logt in op uw profiel op WoningNet;
 2. Ga naar “Mijn gegevens” (rechtsboven in menubalk)
 3. Ga naar het kopje “Mijn profiel”
 4. Ga naar Voorrangsregelingen en klik op "Wijzigen".
 5. Selecteer “65+ Verhuisvoordeel Zaanstreek-Waterland”.
 6. Sla de wijziging op.

Woonmatch

 1. Als u mogelijk in aanmerking komt, krijgt u eenmalig als u inlogt extra vragen over uw (woon)situatie.
 2. Verandert uw woonsituatie, dan kunt de vragen aanpassen in uw inschrijving, onder het kopje ‘Uw situatie’.

Hulp nodig?

De woningcorporaties ondersteunen huurders die hulp nodig hebben. U kunt bij uw eigen corporatie hulp vragen.

De 65+ Verhuisvoordeel subsidieregeling bedraagt eenmalig € 1.000. U kunt dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld de inrichting van uw nieuwe huis of om de kosten voor een verhuisbedrijf te betalen. Als u de subsidie wilt ontvangen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 mei 2022.

De verhuissubsidie is een onderdeel van de regeling 65+ Verhuisvoordeel. De gemeente Zaanstad voert deze regeling voor Wormerland uit.

U kunt de verhuissubsidie aanvragen als:

 • U alleen of met uw partner woont (geen inwonende kinderen)
 • Minimaal één lid van uw huishouden 65 jaar of ouder is
 • Uw gezamenlijke bruto jaarinkomen lager is dan € 40.024,-
 • U op dit moment een sociale huurwoning van Eigen Haard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Wooncompagnie, WoonzorgNederland, WormerWonen of ZVH huurt
 • U gaat verhuizen naar een woning van een van deze woningcorporaties. Dit moet een woning zijn die hoort bij de regeling ‘65+ Verhuisvoordeel’. Dit staat aangegeven in Woningnet of Woonmatch.

U kunt deelnemen aan de regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont alleen of met partner (geen inwonende kinderen);
 • Minimaal één lid van het huishouden is 65 jaar of ouder;
 • U huurt op dit moment een sociale huurwoning van een van de deelnemende woningcorporaties in Zaanstreek-Waterland en laat deze leeg achter;
 • Het huishoudinkomen is lager dan de inkomensgrens die de overheid jaarlijks vaststelt voor toewijzing van sociale huurwoningen (2021: € 40.024,-).

Woningcorporaties 

 • Intermaris
 • Wooncompagnie
 • Rochdale
 • Eigen Haard
 • WormerWonen
 • Woonzorg Nederland
 • ZVH
 • Parteon

Gemeenten

 • Gemeente Beemster
 • Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Waterland
 • Gemeente Wormerland
 • Gemeente Zaanstad

U kunt de regeling op de volgende manier aanvragen:

 • U moet de regeling digitaal aanvragen. Als dat nodig is, kan uw woningcorporatie u helpen met de aanvraag. Het aanvraagformulier is binnenkort beschikbaar.
 • Geef in WoningNet of Woonmatch aan dat u in aanmerking wilt komen voor de voorrangsregeling 65+ verhuisvoordeel. Hierboven vindt uinformatie over hoe u dat kunt doen.
 • Zoek naar een woning op Woningnet of Woonmatch. Bij de woning moet staan dat deze hoort bij de regeling ‘65+ Verhuisvoordeel’.
 • Vraag de subsidie uiterlijk binnen 4 weken na ondertekening van het huurcontract aan.
 • U krijgt binnen 9 weken na ontvangst van uw aanvraag bericht of u de subsidie krijgt. Het kan zijn dat het langer duurt (tot maximaal 9 weken langer). U krijgt daar dan binnen de eerste 9 weken bericht over.

U kunt de aanvraag indienen via de gemeente Zaanstad
Let op: Een aanvraag voor subsidie wordt alléén in behandeling genomen als het digitale aanvraagformulier volledig online is ingevuld en alle onderstaande bijlagen zijn meegestuurd.

 • een kopie van een bankpas of bankafschrift met daarop de naam van de aanvrager en het bankrekeningnummer 
 • een kopie van het huurcontract van de nieuwe woning
 • een ingevuld en ondertekend handtekeningformulier 

Online aanvraag indienen