Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vertrekken uit Nederland (emigreren)

Woon je in Nederland en verhuis je naar een ander land? Je meldt dit bij de gemeente als je in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het een ander land gaat.

Als je naar een ander land verhuist, meld je de verhuizing bij de gemeente. Je moet een melding doen als je in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als je je huis in Nederland aanhoudt, moet je de verhuizing melden bij de gemeente.

Ben je minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kun je de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Lees meer informatie voor Nederlanders in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl.

Zo meld je je vertrek naar een ander land:

 • Je doet de melding binnen 5 dagen voor je vertrek.
 • Blijven er familieleden op je huidige adres in Nederland achter?
  • Je maakt een afspraak bij de gemeente.
  • Je doet dat samen met alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland. Dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Iedereen neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Blijven er geen familieleden op je huidige adres in Nederland achter?
  • Je doet je melding schriftelijk.
  • Je stuurt een kopie van je geldige identiteitsbewijs mee.
 • Je geeft door:
  • in welk land je gaat verblijven
  • wat je eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop je verhuist

Als je je vertrek naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente je een boete opleggen.

Heb je een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Je moet uw verhuizing persoonlijk melden bij de gemeente onder deze voorwaarde:

 • Er blijven familieleden achter op je huidige adres in Nederland.

Anders kun je de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • jezelf, als je 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.