Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Centraal tellen Verkiezingen Europees Parlement 2024

Besluit tot keuze centrale stemopneming op 7 juni 2024 in de gemeente Wormerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland besluit voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024 (gelet op artikel N1 en Na 2 van de Kieswet) het volgende:

 

1. Te kiezen voor een centrale stemopneming (CSO) door het Gemeentelijk Stembureau (GSB).

2. ICBS WormerWieken, De Balk 2A 2B, Wormer aan te wijzen als locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB).

3. De zitting van het GSB voor controle van de processen-verbaal van de stembureaus, ofwel centrale stemopneming is op vrijdag 7 juni vanaf 09.00 uur. 

 

Bovenstaande is besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 5 maart 2024.

 

 

Dit betekent dat op verkiezingsavond donderdag 6 juni 2024, op de stembureaus alleen de uitgebrachte stemmen op de partijen worden geteld. De volgende dag tellen we de stemmen op kandidaat niveau. Dit doen we in de gymzaal van ICBS WormerWieken in Wormer. Alle tellingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.