Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Vanaf 8 november kunt u uw kiezerspas online of mondeling aanvragen. De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming moet de kiezer zowel zijn kiezerspas als zijn identiteitsdocument laten zien aan het stembureau.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

  • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
  • Een mondelinge aanvraag kunt u uiterlijk 21 november 2023 doen.
  • Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur bij de gemeente zijn.
  • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt een kiezerspas voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvragen als:

  • U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
  • U een identiteitsbewijs heeft.
  • Uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen is.