Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wijkuitvoeringsplannen Plaszoom & Molenbuurt

Het wijkuitvoeringsplan (WUP) is een proefproject, waarbij een aantal wijken gekozen is om samen met de gemeente te onderzoeken hoe, hoe snel en in welke vorm we kunnen overgaan naar hernieuwbare, fossielvrije energievoorziening voor de woningen in de wijken Plaszoom en Molenbuurt.

Aardgasvrij

In het proces naar aardgasvrije wijken en alternatieve warmtevoorziening, willen we inwoners meer duidelijkheid bieden. Met deze wijkuitvoeringsplannen gaan we twee toekomstmogelijkheden onderzoeken.

Participatietraject

Er wordt nog gewerkt aan een participatietraject. Einddoel is samen met de bewoners een keuze te maken uit de twee opties duurzame warmteopwekking. Na afronding van deze stappen maken we een keuze voor de warmtebron. Dan wordt ook duidelijk welke rol de gemeente pakt in het proces om de wijken van het gas af te koppelen.