Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wijkuitvoeringsplannen Plaszoom & Molenbuurt

Het wijkuitvoeringsplan (WUP) is een proefproject, waarbij een aantal wijken gekozen is om samen met de gemeente te onderzoeken hoe, hoe snel en in welke vorm we kunnen overgaan naar hernieuwbare, fossielvrije energievoorziening voor de woningen in de wijken Plaszoom en Molenbuurt.

Aardgasvrij

In het proces naar aardgasvrije wijken en alternatieve warmtevoorziening, willen we inwoners meer duidelijkheid bieden. Met deze wijkuitvoeringsplannen gaan we twee toekomstmogelijkheden onderzoeken.

Participatietraject

Op 4 juli organiseren we een interactieve bijeenkomst in de Stoomhal, waar we middels stellingen uw mening ophalen. Deze avond zit inmiddels vol. Maar, er is een tweede bijeenkomst op 10 september. U kunt zich hiervoor aanmelden via bovenstaande aanmeldknop. 

In een later stadium wordt er ook een enquĂȘte uitgerold, zodat iedereen op een toegankelijke manier kan meedenken.

Einddoel van het participatietraject is samen met de bewoners een keuze te maken uit  twee mogelijkheden duurzame warmteopwekking.