Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Basisregistratie ondergrond

Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website Basisregistratie Ondergrond.

Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. In de BRO staat basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. Er staan gegevens in over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de gebruiksrechten op de ondergrond

Met deze informatie weet u beter wat uw kansen en risico’s zijn bij het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen, wilt u van te voren weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

De gemeente is verplicht om de gegevens over de ondergrond actueel te houden.

Zo kunt u de Basisregistratie Ondergrond (BRO) inzien: