Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Huisvesting starters, doorstromers en vergunninghouders

De gemeente heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of en hoe extra woningen voor woningzoekenden zoals starters, doorstromers en vergunninghouders (statushouders) mogelijk kunnen worden gemaakt. In samenwerking met WormerWonen en enkele particulieren is een aantal panden en locaties in kaart gebracht, die mogelijk in aanmerking kunnen komen om ontwikkeld te worden. De opbrengsten van de bewonersbijeenkomst eind oktober 2015 zijn ook meegenomen bij de overwegingen en het samenstellen van deze lijst.

Op de lijst staan zowel leegstaande panden als percelen, die mogelijk in aanmerking komen om te worden (her)ontwikkeld tot locaties voor (semi)permanente huisvesting voor starters, doorstromers en vergunninghouders.

Op dinsdagavond 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad de eerste inventarisatie van de locaties besproken. De gemeenteraad heeft vervolgens opdracht aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om kansrijke locaties verder te onderzoeken. Er is dus nog geen sprake van een definitief besluit over deze locaties. Bij de verdere ontwikkeling volgt de gemeente de reguliere inspraakprocedures.

Op de website van de gemeenteraad vindt u de vergaderstukken over dit onderwerp.

Website - informatie over de gemeenteraadsvergadering

De gemeente Wormerland zet zich in om reguliere vergunninghouders (mensen met een verblijfsvergunning) te huisvesten binnen de gemeente. De gemeente heeft de wettelijke plicht om de door het COA aan onze gemeente toegewezen vergunninghouders een woning aan te bieden. De gemeente streeft ernaar deze vergunninghouders over de verschillende dorpskernen te verspreiden om zo de integratie te bevorderen.

Naast de wettelijke plicht om reguliere vergunninghouders te huisvesten onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om mensen met een verblijfsstatus die nog geen woning hebben, tijdelijk huisvesting aan te bieden. Uiteraard passend bij de schaal van de gemeente, onder de voorwaarde dat ook andere doelgroepen zoals starters en doorstromers in aanmerking komen voor dergelijke tijdelijke woonruimten.

In de gemeente Wormerland is geen mogelijkheid om een asielzoekerscentrum te vestigen. Ook is zogenaamde crisisnoodopvang voor een periode van 72 uur in bijvoorbeeld een sporthal in de gemeente Wormerland niet aan de orde. Door de landelijke afspraken tussen de verschillende overheden is deze vorm van kortdurende opvang niet langer nodig.