Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Sociale huurwoning

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan bij Woningnet. Alle beschikbare sociale huurwoningen worden wekelijks door woningcorporaties aangeboden via de website van Woningnet.

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Wormerland, dan moet u zich inschrijven bij Woningnet.

Website - Woningnet - inschrijven Stadsregio Amsterdam

Voorrang krijgen op een sociale huurwoning is mogelijk met een urgentie. Aanvragen voor een urgentie worden getoetst aan de Regionale huisvestingsverordening. De nadere regels worden vastgesteld ter uitvoering van de Regionale Huisvestingsverordening met betrekking tot urgentieverklaringen voor vervangende woonruimte.

Website - gemeente Zaanstad - informatie over urgentie

Website - decentrale regelgeving - Huisvestingsverordening Wormerland 2022

Website - decentrale regelgeving - Beleidsregels urgentie Wormerland 2015

  • Aanvragen voor een urgentie om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Wormerland kun je doen bij het Sociaal Medisch Team van de gemeente Zaanstad via telefoonnummer 14075.
  • Op de website van de gemeente Zaanstad vindt u de benodigde informatie voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Ga naar www.zaanstad.nl en typ in de zoekbalk het woord urgentie
  • Na het indienen van de urgentieaanvraag wordt bekeken of deze volledig is en in behandeling wordt genomen.
  • Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of ter verduidelijking een gesprek met de maatschappelijk werkster of met de arts nodig is.
  • Als de aanvraag volledig duidelijk is, wordt deze besproken in het Sociaal Medisch Team, waarna dit team namens het college van burgemeester en wethouders van Wormerland een besluit neemt.
  • Uiteraard bestaat hierna de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen bij burgemeester en wethouders van Wormerland.

Website - gemeente Zaanstad - informatie over urgentie