Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stimuleringslening maatschappelijk vastgoed

Aanvragen duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw maatschappelijk vastgoed in Wormerland? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de stimulerings- of duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed.

Voor vragen over de toewijzing kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Wormerland. Voor vragen over de lening kunt u contact opnemen met SVn. Of kijk of u gebruik kunt maken van overige regelingen.

Wilt u een duurzaamheidslening aanvragen voor uw eigen woning, klik dan hier.

 

Maatschappelijk vastgoed is een gebouw of onroerend object dat benut wordt door verenigingen en stichtingen voor maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk op het gebied van educatie, sport, cultuur, godsdienst en/of levensbeschouwing en voor energiecoöperaties.

 1. Het aanvragen van een Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed verloopt eerst via de gemeente en vervolgens via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het is van belang dat u eerst zelf inschat of u in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening aan de hand van de Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland (zie link hierboven). De belangrijkste voorwaarden vindt u ook terug onder de veelgestelde vragen op de huidige webpagina.
 2. Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u via onderstaand formulier een aanvraag indienen.
 3. Aan de hand van de voorwaarden bepaalt de gemeente of u een lening kunt aanvragen. Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een voorlopige toewijzingsbrief van de gemeente met een toelichting over hoe u de lening kunt aanvragen bij SVn. Wanneer SVn uw aanvraag volledig ontvangen heeft, toetst SVn uw aanvraag op de financiële aspecten.
 4. U ontvangt van SVn een besluit of uw aanvraag wel of niet wordt toegekend. Voldoet uw aanvraag niet, dan komt uw aanvraag te vervallen. Voldoet uw aanvraag wel, dan krijgt u een offerte van SVn met een leningsvoorstel.

Aanvraagformulier stimuleringslening maatschappelijk vastgoed

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed Wormerland?

 • De lening is bestemd voor duurzaamheidsmaatregelen voor gebouw(en) of onroerend object dat benut wordt door verenigingen en stichtingen voor maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk op het gebied van educatie, sport, cultuur, godsdienst en/of levensbeschouwing en voor energiecoöperaties in Wormerland.
 • Het bedrag dat geleend kan worden is minimaal € 5000,- en maximaal € 75.000,-
 • De looptijd is 10 jaar voor leningen tot en met € 30.000,- en 15 jaar voor hogere leningen.
 • Een aanvrager kan meerdere keren een stimuleringslening aanvragen maar het totaal aan leningen kan niet hoger zijn dan € 75.000,-
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De Stimuleringslening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De Stimuleringslening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van €250,-.
 • Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Bij toewijzing van de stimuleringslening wordt het rentepercentage vastgelegd dat gedurende de hele looptijd geldt. Dit rentetarief ligt 2% punten beneden het rentetarief van SVn geldend bij toewijzing maar is niet lager dan 1,5%.
 • De Stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse, een onderhandse notariële of een (notariële) hypothecaire akte en is een keuze van de gemeente.
 • De aanvrager vraagt de gemeente om een aanvraagformulier en na het indienen daarvan start de aanvraagprocedure.

Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u in de Verordening Duurzaamheidslening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland.

 

 1. Dakisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W;
 2. Vloerisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W;
 3. Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m2 K/W;
 4. Paneelisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W;
 5. Isolatie massieve muur met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W;
 6. HR++-glas met een U-glas-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m2K of spouw 15 mm;
 7. Zonnepanelen (PV-systeem);
 8. Zonneboiler;
 9. Lage Temperatuur (LT) verwarming;
 10. (Combi)warmtepomp;
 11. Douche met warmteterugwinning (WTW);
 12. Ledverlichting;
 13. Waterzijdig inregelen;
 14. Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw of accommodatie, ofwel aantoonbaar bijdragen verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen.

In de voorwaarden van de subsidies staat aangegeven of deze gecombineerd kunnen worden met andere subsidies. In principe is het zo dat nationale en lokale subsidies altijd gestapeld mogen worden. Indien de subsidies beide van hetzelfde niveau zijn, is het belangrijk om de mogelijkheid tot stapelen te checken in de voorwaarden.