Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

Ook buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op 075 651 21 00

Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Voor een verlof tot begraven of cremeren heeft u verder nodig:

 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een A-verklaring en een B-verklaring van de arts die de dood heeft vastgesteld. Soms geeft de gemeentelijk lijkschouwer de verklaringen. De B-verklaring is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U mag de envelop met de B-verklaring erin niet openmaken.
 • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
 • als u een crematie of begrafenis wilt uitstellen of vervroegen: toestemming van de burgemeester

U moet een overledene binnen 6 werkdagen laten begraven of cremeren.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente of een ander land? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente of dit land. Dit doet de gemeente waarin de persoon is overleden.

U mag de overledene begraven of cremeren:

 • Niet eerder dan 36 uur na overlijden
 • Niet later dan 6 werkdagen na overlijden: Het weekend en feestdagen zijn geen werkdagen. Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag zijn feestdagen
 • Meestal regelt de uitvaartondernemer het verlof tot (eerder of later) begraven of cremeren voor u. U kunt dit ook zelf doen
 • Voor de aanvraag is het nodig dat u weet waar en wanneer de begrafenis of crematie zal zijn (elke werkdag tussen 9:00 en 15:00)
 • U doet de aanvraag voor het verlof tot (eerder of later) begraven of cremeren tegelijk met de aangifte van overlijden
 • U doet dit ook als iemand in het buitenland is overleden en in Nederland wordt begraven of gecremeerd

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)