Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Overlijden

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor schriftelijk in bij de gemeente.

Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Grafuitgifte

U kunt een graf huren op de gemeentelijke begraafplaats. Voor het aanvragen of verlengen van een huurcontract voor een graf neemt u contact op met de gemeente.

Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.