Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor in bij de eigenaar van de begraafplaats.

U kunt een plek voor een eigen graf huren op een begraafplaats. Hiervoor betaalt u grafrechten. U heeft de grafrechten voor een vaste termijn.

Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente. Binnen een jaar na het overlijden van de eigenaar kan een nieuwe rechthebbende aangewezen worden.

Zo regelt u de grafrechten van een graf op de gemeentelijke begraafplaats: 

  • Neem contact op met de gemeente. 

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling KCC, bereikbaar op 075 651 21 00.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een huurgraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.