Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

De burgemeester moet toestemming  verlenen tot herbegraven of alsnog cremeren. De wet schrijft een verplichte periode van grafrust voor. Gedurende deze periode mag niet worden herbegraven of alsnog gecremeerd. Deze periode duurt 10 jaar vanaf de begrafenis.

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar:

Gemeente Wormerland
Afdeling Openbare werken
Postbus 20 
1530 AA WORMER

Of neem telefonisch contact op met de afdeling KCC, bereikbaar op 075 651 21 00.

Een verzoek tot herbegraven dient u in wanneer u bijvoorbeeld de overledene in een ander graf of begraafplaats wilt plaatsen, of alsnog wilt cremeren.

Voor het herbegraven van een overledene gelden de volgende voorwaarden:

  • vergunning van de burgemeester
  • bij een eigen graf: toestemming van de rechthebbende op het graf
  • voorschriften voor geneeskundig toezicht tijdens het opgraven
  • voorschriften voor het vervoer van het opgegraven lichaam
  • wanneer u binnen één jaar na begraving van een overledene alsnog kiest voor crematie is schriftelijke toestemming nodig van de officier van justitie. De gemeente regelt de toestemming van de officier van justitie.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.