Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Algemene bijstand

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering.

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de uitkering te kunnen aanvragen moet u 18 jaar zijn en u mag niet ouder zijn dan de AOW-leeftijd. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Als u een uitkering wilt aanvragen heeft u een DiGiD nodig.

Heeft u geen DiGiD, vraag deze dan aan via DigiD.nl

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl;
 • Daar schrijft u zich in als werkzoekende en vraagt u de uitkering aan;
 • U volgt de stappen die worden aangegeven door werk.nl;
 • Als u alle stappen heeft gevolgd dan bent u klaar met uw aanvraag op werk.nl;
 • Nu moet u de gemeente laten weten dat u de aanvraag via werk.nl heeft gedaan;
 • U doet dit door op de link die u ziet staan op werk.nl te klikken, u krijgt een formulier te zien, deze vult u volledig in. Bent u klaar met invullen dan mag u het formulier opsturen via de knop verzenden.

Hoe nu verder?

 • De gemeente heeft uw aanvraag ontvangen;
 • Een medewerker van de gemeente bekijkt uw aanvraag en stuurt u een brief;
 • In die brief leest u wat wij van u nodig hebben om uw aanvraag verder te bekijken;

Wat kan er nodig zijn?

 1. Paspoort/Identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 2. Informatie over uw inkomen;
 3. Informatie over uw schulden;
 4. Bankafschriften van uw spaarrekeningen en uw lopende rekeningen;
 5. Ontslagbewijzen;
 6. Informatie over de beƫindiging van een vorige uitkering;
 7. Informatie over uw woning.

Als alle informatie wat in de brief staat op tijd binnen is gekomen wordt u gebeld om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee zolang uw kind jonger is dan 27 jaar.
 • De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgenoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan zijn er extra voorwaarden om de bijstandsuitkering te krijgen.

Komt u uit 1 van deze Europese landen

Dan krijgt u de eerste 3 maanden dat u in Nederland bent alleen bijstand in 1 van deze gevallen:

 • U bent werknemer of zelfstandig ondernemer volgens het EU-recht. Dat wil zeggen:
  • U werkt minimaal 16 uur per week.
  • U verdient minimaal 50% van de bijstandsnorm uit uw land.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U bent tegen uw wil werkloos of arbeidsongeschikt geraakt. Dit is minder dan 6 maanden geleden.
 • U bent familielid van een EU-inwoner die in Nederland woont, werkt, studeert of een bedrijf is gestart. U woont op hetzelfde adres als dit familielid.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wijzigingen doorgeven
Als u een uitkering ontvangt, kan er van alles veranderen aan uw situatie. Het is belangrijk dat u de gemeente informeert over de veranderingen, zodat we samen kunnen kijken wat dit betekent voor uw situatie. In veel gevallen kunt u via het maandelijkse inkomstenbriefje wijzigingen doorgeven. En anders kunt u altijd het wijzigingsformulier gebruiken. In dit formulier vult u alleen die zaken in die veranderd zijn.

Bijvoorbeeld: 

 • Je gaat samenwonen 
 • Je inkomsten zijn gewijzigd 
 • Je wil jouw uitkering stopzetten 
 • Je wil je contactgegevens aanpassen 
 • Je hebt een baan gekregen 
 • Je hebt een erfenis gekregen 
 • Je hebt een eenmalige afkoop pensioen ontvangen 

Hoe geef ik een wijziging door?
Deze formulieren gebruik je om een wijziging door te geven:

formulier - wijziging doorgeven

formulier - wijziging doorgeven door bewindvoerders