Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij een laag inkomen

Woont u in Wormerland? En heeft u niet voldoende geld om van te leven? De gemeente kan u hulp en ondersteuning bieden bij geldzaken. Op deze pagina vindt u alle regelingen die de gemeente Wormerland heeft om u te helpen.

Algemene bijstand

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Wijziging doorgeven Algemene bijstand

Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Bespaar geld met een energiecoach

Vanaf januari 2024 kunnen alle Wormerlanders een energiecoach aanvragen. Deze coach komt bij u thuis langs. Na het huisbezoek krijgt u persoonlijke tips om thuis simpele dingen te veranderen.

Collectieve zorgverzekering

Wil je goed verzekerd zijn en niet teveel betalen? Kijk of je kan meedoen met de zorgverzekering van Univé of Zilveren Kruis. De verzekering is voor inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen.

Energietoeslag voor lage inkomens

Denkt u dat u recht heeft op de energietoeslag 2023 en wilt u een aanvraag doen? Vanaf januari 2024 kunt een digitaal aanvraagformulier invullen. Het Sociaal Team of het Financieel café kan u helpen als u moeite heeft met de online aanvraag.

Hulp bij geldzorgen en schulden

Meer informatie wat u kunt doen en welke hulp beschikbaar is bij geldproblemen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Ben je op of na je 50e verjaardag werkloos geworden? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor jou bedoeld.

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)

Beoefen je zelfstandig je beroep? Ben je tussen de 55 jaar en je pensioengerechtigde leeftijd en (binnenkort) werkloos of arbeidsongeschikt? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de IOAZ er voor jou.

Kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Kinderparticipatiefonds

Het kinderparticipatiefonds is bedoeld om schoolgaande kinderen mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen in een sociaal maatschappelijk isolement raken door het lage inkomen van hun ouders.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Seniorenparticipatiefonds

Het seniorenfonds is bedoeld om senioren mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat je als senior in een sociaal maatschappelijk isolement raakt door je lage inkomen.

Studietoeslag

Ben je een student met een beperking en kun je niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de gemeente.