Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Hebt u langer dan 5 jaar een uitkering van ons en niet eerder een aanvraag gedaan? Dan hoeft u niets mee te sturen met uw aanvraag.

In alle andere gevallen doe je eenvoudig online een aanvraag.

 • Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in.
 • Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken aanlevert.

direct online aanvragen

Wilt u graag schriftelijk een aanvraag doen? Dan geeft u het aanvraagformulier en de bewijsstukken af bij de gemeente. Of u stuurt ze op naar: [adres gemeente]

Bewijsstukken

 • Een kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen.
 • Afschrift(en) van de bank- en spaarrekeningnummer(s) van de laatste maand van uzelf. En als u die hebt ook en van uw eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar. Het saldo moet duidelijk te zien zijn. U kunt afschriften opvragen bij uw bank, of downloaden als u kunt internetbankieren.
 • Jaaropgaven van uw inkomen van de laatste 5 jaar. En die van uw partner als u die hebt. Dit kunnen jaaropgaven zijn van een werkgever of uitkeringsorganisatie. Hebt u de toeslag vorig jaar ontvangen? Dan hoeft u alleen de jaaropgave(n) van vorig jaar mee te sturen.
 • Jaaropgaven van het inkomen van de laatste 5 jaar van uw ex-partner als u die hebt. Dit kunnen jaaropgaven zijn van een werkgever of uitkeringsorganisatie.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft weinig kans op een hoger inkomen.
 • Uw inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • U heeft 60 maanden voorafgaand aan de aanvraag een laag inkomen gehad.
 • In een periode van 12 maanden kunt u 1x aanspraak maken op de toeslag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.