Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Uw kind gaat naar de opvang en u krijgt daarvoor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U moet altijd een deel van de kosten zelf betalen. Als dat niet lukt, kunt u de gemeente om extra geld vragen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar wilt u toch graag dat uw kind naar de kinderopvang gaat? Bijvoorbeeld omdat u door medische of sociale problemen niet altijd voor uw kind kan zorgen. Of bijvoorbeeld omdat uw kind een ontwikkelingsachterstand heeft. Vraag dan de gemeente of u een vergoeding voor de kinderopvang kunt krijgen.

De gemeente vergoedt een gedeelte van de eigen bijdrage voor kinderopvang als een van de volgende situaties op u en uw partner van toepassing is:

 • U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een re-in­te­gra­tie­tra­ject naar werk.
 • U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een ver­plicht in­bur­ge­ringstra­ject bij een er­ken­de in­stel­ling.
 • U werkt en krijgt een aan­vul­len­de bij­stands­uit­ke­ring.
 • U stu­deert en hebt een mi­ni­mum­in­ko­men.
 • Ook moeten u, uw partner en uw kind ingeschreven staan in Wormerland.

Stuur alstublieft de volgende documenten mee met uw aanvraag:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • Kopie bankpas of bankafschrift (alleen als u geen uitkering heeft). Let op: het bankrekeningnummer moet overeenkomen met het bankrekeningnummer op de aanvraag (tenzij er sprake is van bewindvoering).
 • Kopie inkomensbewijs. Bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie. Let op: zorg voor kopieën van minimaal de laatste drie maanden. Bijvoorbeeld uitkeringsspecificaties.
 • Kopie contract of offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Kopie medische verklaringen en/of rapporten die nu geldig zijn (als u de aanvraag doet in verband met een sociale of medische indicatie).
 • Als u een partner heeft, zorg dan dat u ook zijn/haar gegevens bij de hand heeft (inclusief BSN).

Als u een partner heeft, voeg dan alstublieft ook de volgende bijlagen toe aan uw aanvraag:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van uw partner.
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie) van uw partner.

De gemeente vergoedt een gedeelte van de eigen bijdrage voor kinderopvang als een van de volgende situaties op u en uw partner van toepassing is:

 • U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een re-in­te­gra­tie­tra­ject naar werk.
 • U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een ver­plicht in­bur­ge­ringstra­ject bij een er­ken­de in­stel­ling.
 • U werkt en krijgt een aan­vul­len­de bij­stands­uit­ke­ring.
 • U stu­deert en hebt een mi­ni­mum­in­ko­men.

Ook moeten u, uw partner en uw kind ingeschreven staan in Wormerland.