Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vragen over jeugd en gezin

Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum Jong. Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij het jeugdteam.

Heeft u hulp nodig die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u misschien een individuele voorziening krijgen. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Zo doet u een hulpvraag bij het jeugdteam:

  • Neem contact op met het jeugdteam. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • Het jeugdteam neemt telefonisch contact met u op en stuurt u het perspecief plan. Daarna maken ze een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliĆ«ntondersteuning.

Het jeugdteam bespreekt de volgende zaken met u:

    • Wat kunt u nog zelf?
    • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek wordt een perspectiefplan aangevuld en worden er afspraken gemaakt voor het vervolg.. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan doet u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.