Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jeugd - opvoeden en opgroeien

Alle kinderen hebben het recht op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Zij moeten kunnen ontwikkelen om zo hun eigen plek in de samenleving te kunnen vinden.

Hulp door Centrum Jong

Centrum Jong is dé plek in Wormerland waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot 23 jaar terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Centrum Jong denkt mee en wijst de weg.

Hulp van een (externe) vertrouwenspersoon

Ben je niet tevreden over de manier van behandelen bij het jeugdteam? Kom je er niet uit met de geboden jeugdhulp of je contactpersoon? Dan kun je contact opnemen met het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Kinderopvang

Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

Hoe worden mijn gegevens verwerkt en beschermd?

Op het moment dat je je bij het Jeugdteam meldt met een hulpvraag vanuit de Jeugdwet hebben wij enkele gegevens van je nodig om te bepalen welke hulpverlening je nodig hebt. Vanaf dat moment tot het moment dat je geholpen bent en je zelfstandig verder kunt, worden je persoonsgegevens verwerkt.

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Ouderlijk gezag en gezamenlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

Peuteropvang Wormerland

Veel ouders maken voor hun kind gebruik van peuteropvang met hulp van de kinderopvangtoeslag. Voor ouders die dat niet kunnen, heeft de gemeente Wormerland de subsidieregeling voor twee- en driejarigen.

Pleegouder worden

In de gemeenten van Zaanstreek-Waterland zijn er dringend pleeggezinnen nodig om te kunnen zorgen voor de kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. U kunt al helpen door kinderen een tweede thuis te geven in de weekenden of in de vakanties.

Sociaal Team Wormerland

Heb je een vraag over dagbesteding, geld, gezinsrelaties, opgroeien, opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Voor jezelf of voor een familielid, vriend of buur? Kom dan langs op het gratis inloopspreekuur van het Sociaal Team Wormerland.

Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Voor advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf kun je terecht bij Meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7). Je kunt jevragen stellen of je zorgen uiten.

Vragen over jeugd en gezin

Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

Waar kan ik terecht voor een suggestie, klacht of bezwaar?

De gemeente, het Jeugdteam en Centrum Jong doen hun uiterste best om inwoners goed te ondersteunen. Soms lukt dit niet naar jouw tevredenheid, we stellen het op prijs als je dat tijdig aangeeft. Verloopt de samenwerking dan alsnog niet goed, dan kun je een klacht of bezwaar indienen.