Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Mantelzorg

Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Ook als uw zorg vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld als u zorgt voor uw kind of zieke ouder. Als mantelzorger kunt u (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Denk aan ontmoetingen met andere mantelzorgers, kortdurend verblijf als Respijtzorg of een dagbesteding voor uw naaste.

Mantelzorg wat is dat?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Mantelzorg wordt gegeven door volwassenen maar ook door jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische ziekte heeft. Deze situatie kan van grote invloed zijn op hun leven.

Het mantelzorgcompliment

Met het 'compliment' willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers. Uit een rondvraag bleek vooral behoefte te zijn aan een geldbedrag, in plaats van bijvoorbeeld een activiteit of cadeaubon. Het compliment in Wormerland is daarom een financieel cadeau.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Veroorzaakt u schade tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger? Of is er een ongeluk gebeurd? Dan bent u verzekerd via de gemeente.