Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Denk aan ontmoetingen met andere mantelzorgers, kortdurend verblijf als Respijtzorg of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

Het mantelzorgcompliment

Met het 'compliment' willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers. Uit een rondvraag bleek vooral behoefte te zijn aan een geldbedrag, in plaats van bijvoorbeeld een activiteit of cadeaubon. Het compliment in Wormerland is daarom een financieel cadeau.

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Veroorzaakt u schade tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger? Of is er een ongeluk gebeurd? Dan bent u verzekerd via de gemeente.