Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Beperkingen in gebruik onroerende zaak

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn de rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

Hoe kan ik de beperkingen inzien?

Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster. Mochten hier niet alle beperkingen bij het Kadaster bekend zijn, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Website - kadaster - wkpb

contact & openingstijden