Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Ligplaatsen

Binnen de gemeente Wormerland is een beperkt aantal ligplaatsen aanwezig. Deze zijn opgenomen in onze bestemmingsplannen. Alle beschikbare ligplaatsen zijn al vergeven.

Website - omgevingsvergunning Wormerland

Nieuwe ligplaatsen

Er zijn op dit moment binnen de gemeente geen plannen voor nieuwe ligplaatsen. Er zijn nu dus geen nieuwe ligplaatsen beschikbaar. Als u in aanmerking wilt komen voor een ligplaats, zult u een bestaande ligplaats moeten overnemen.

Overnemen bestaande ligplaatsen

Als u een bestaande ligplaats overneemt, moet u onderstaand webformulier invullen. Wij vragen u om een bewijs van overname mee te sturen, zoals een akte van levering/inschrijving. Voor het aanvragen/overschrijven van een ligplaatsvergunning worden leges in rekening gebracht (voor 2022 is dit € 120,00).

Bijlage - formulier overnemen ligplaats Wormerland

Vervangen of verbouwen woonschip

Voor het vervangen van een woonschip is vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie over omgevingsvergunningen op onderstaande pagina.

Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Voor het gebruik van het water en de dijk is meestal ook een (water)vergunning en een (huur)overeenkomst van het hoogheemraadschap nodig.
Wij adviseren u hierover contact op te nemen met het HHNK (072-5828282).

Tijdelijke locatie afmeren vaartuigen Zaanbrug

Vergunninghouders van ligplaatsen die tijdelijk geen gebruik kunnen maken van hun vaste ligplaats in verband met de werkzaamheden rond de Zaanbrug, kunnen gebruik maken van onderstaand formulier. Een aantal schepen zal circa 17-20 maanden verplaatst moeten worden naar een tijdelijke ligplaats.