Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Project herinrichting Torensloot-Zuid

De wijk Torensloot-zuid krijgt een nieuwe uitstraling. Samen met bewoners en belanghebbenden gaat de gemeente Wormerland aan de slag om een klimaat adaptief ontwerp op te stellen.

De openbare ruimte van de Spijtstraat, de zuidelijke Kameelstraat, de oostelijke Arisstraat, de Herderstraat, de Wandelaarstraat en de Hollandiastraat worden opnieuw ingericht. Voorafgaand wordt het riool in deze straten vervangen.

Het project komt er in hoofdlijnen als volgt uit te zien:

 • Het riool wordt vervangen. Het huidige riool in de voortuinen wordt vol geschuimd en het nieuwe gescheiden riool wordt in de weg aangebracht.
 • Alle huisaansluitingen van de woningen worden vervangen.
 • De stoepen worden vernieuwd en waar mogelijk ruimer gemaakt.
 • De rijbaan wordt klimaatvriendelijk, regenwater wordt afgevangen in de bodem.
 • De parkeerplaatsen en uitritten worden verduidelijkt.
 • De groenvakken worden volledig vernieuwd, bomen worden opnieuw aangeplant en snippergroen verdwijnt.
 • Het speeltuintje wordt vernieuwd
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd en van ledlampen voorzien.

 • Juni 2022: Start Participatiefase
 • Juli 2022: Start Ontwerpfase
 • Oktober 2022: Definitief Ontwerp gereed
 • November 2022: Start voorbereidingsfase
 • Maart 2023: Start Aanbestedingsprocedure
 • Mei/juni 2023: Opdrachtverlening aannemer en voorbereidingen
 • Juli/augustus 2023: Start werkzaamheden Riool
 • November/december 2023: Start werkzaamheden herinrichting
 • Februari 2024: Start groenwerk
 • Juni 2024: Werkzaamheden gereed

Fasering

Fasering plattegrond

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden en de overlast die dit veroorzaakt:

 • Na de zomervakantie 2022 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn lokale proefgravingen om te zien waar en hoe hoog de kabels en leidingen liggen. Ook worden monsters genomen van de grond voor milieukundig onderzoek.
 • Vanaf 2023 zijn in het projectgebied werkzaamheden waardoor het verkeer in sommige fases wordt omgeleid via zijstraten.
 • Direct aanwonenden kunnen op sommige momenten niet met hun auto hun woning bereiken. Zij worden door informatiebrieven of op een persoonlijke manier op de hoogte gehouden.
 • De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken in de vorm van geluid, trillingen en stof. Ook zullen de parkeerplaatsen niet altijd beschikbaar zijn.
 • Het kan voorkomen dat het trottoir een stukje omhoog gaat. Wanneer u als bewoner van het projectgebied de voor- of zijtuin gaat herstraten of ophogen, houd u hier dan rekening mee. Indien een hoogteverschil ontstaat zullen wij uw toegangspad op een veilige manier laten aansluiten op het trottoir.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Wim Wilms, te bereiken via telefoonnummer 075 651 21 00 of door een e-mail te sturen naar torensloot@wormerland.nl.

Bent u op zoek naar een nieuwsbrief of wilt u zich daarvoor aanmelden? Kijk dan rechts bij 'Hoe kan ik op de hoogte blijven?'

Overzicht vragen

 • Wat houdt het project in?
 • Waar vind ik de projectdocumenten?
 • Wat is de planning van dit project?
 • Welke werkzaamheden, omleidingen en overlast zijn er?
 • Waar kan ik terecht met vragen?
 • Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Alle bewoners van Torensloot-zuid ontvangen de informatiebrieven tijdens het project.

De Bouwapp

Download de bouwapp. Hierin vindt u alle informatie over de werkzaamheden.

 1. Scan de QR-code of ga naar de App-/ Google Play store om de app gratis te downloaden;
 2. Zoek in de app naar ‘Herinrichting Torensloot – Zuid‘;
 3. Open het project en klink op ‘volgen‘.