Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Werk in uitvoering

Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden, werkt de gemeente regelmatig aan de weg. Om overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken, informeert de gemeente u hier over deze werkzaamheden.

Gemeente Wormerland is volop in ontwikkeling. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan een leefbare, veilige en duurzame gemeente. Een overzicht van alle grote projecten die op dit moment lopen binnen Wormerland vindt u op onze pagina 'Projecten'.

Meer informatie over de projecten in Wormerland

Werkzaamheden Starnmeer met QR-code - 328
Werkzaamheden Starnmeer met QR-code bouw-app

De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar meegaat.

Meer informatie over deze werkzaamheden en de contactgegevens van de projectleider vind je op de website van het Hoogheemraadschap. Of scan de QR-code om de bouw-app te downloaden.

Gemeente Zaanstad gaat onderhoud uitvoeren op de Zaanweg tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat. Voor inwoners van Wormerland betekent dat dat er geen direct verkeer mogelijk is vanuit Wormer via de Zaanbrug naar station Wormerveer. Autoverkeer richting station en richting Uitgeest/A9 wordt omgeleid via de Clausbrug-N246. Fietsers kunnen er wel langs.

EBS buslijn 121 rijdt in die periode een aangepaste route.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Zaanstad.

aanleg glasvezelkabels industrieterrein Wormer - 328
aanleg glasvezelkabels industrieterrein Wormer

In de week van 18 september begint de firma Glaspoort met leggen van glasvezelkabels op het bedrijventerrein in Wormer. Deze werkzaamheden gaan twee tot drie maanden duren.

Bewoners kunnen overlast ervaren als de stoep open ligt, om de kabels te leggen in het industriegebied en op het voetpad van de Zaandammerstraat.

Bedrijven en aanwonenden ontvangen een brief wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Overzicht kabelwerkzaamheden Liander 1128
Overzicht kabelwerkzaamheden Liander 1128

In opdracht van Liander gaat firma FUES de elektrakabels vernieuwen om het netwerk te verzwaren. Op de parkeervakken aan de zuidzijde van het Oosteinde kan niet geparkeerd worden. Dit is ook te zien op de verkeersborden. Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd. In de week van 16 oktober start Oosteinde nr. 2 t/m 50. In week 43 zijn huisnummers 50 t/m 110 aan de beurt.

De parkeervakken zijn in 2 verschillende tijdvakken afgesloten, daarna kan er weer geparkeerd worden. Liander heeft de bewoners per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

 

Project Torensloot in Wormer is van start gegaan. Het gaat om de straten Spijtstraat, wandelaarstraat, Hollandiastraat, Herderstraat, Kameelstraat-zuid, Prins van Oranjestraat-zuid en de Arisstraat-oost.

Het werk wordt stapsgewijs uitgevoerd en duurt tot de zomer van 2024. Meer informatie over het project vind je op deze pagina op onze website.