Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Contactcommissies

Een contactcommissie is een officieel (wijk)orgaan dat is aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. De contactcommissie kan op onderstaande punten advies uitbrengen aan het college:

  • inrichting en onderhoud van de openbare ruimte
  • planologische beslissingen
  • veiligheid verkeer
  • behoud dorpsgezicht
  • jeugd- en ouderenbeleid

In het Protocol Contactcommissies staan de uitgangspunten voor de contactcommissie. De taken van de contactcommissie zijn vastgelegd in de verordening contactcommissies Wormerland.

Bijlage – verordening contactcommissies Wormerland

Welke contactcommissies zijn er?

Wormerland kent vier contactcommissies: