Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Contactcommissie Jisp

De contactcommissie Jisp adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die spelen in de dorpskern Jisp.

Heeft u een vraag of een idee voor deze kern mail dan naar de contactcommissie Jisp: ccjisp@gmail.com

De contactcommissie Jisp bestaat uit:

  • Voorzitter: Esther Wieringa
  • Secretaris: Marianne van der Heide Wijma
  • Penningmeester: Peter Vogel
  • Agendaleden: Cassandra Scheffer, Ron van Wolferen, Stefan Scheffer, Flint Heijkamp
foto van de contactcommssie Jisp