Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kamers verhuren

Voor het verhuren van kamers heeft u mogelijk een vergunning nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente. Regel de vergunning voordat u kamers verhuurt.

Als u in uw woning of pand kamers wil verhuren, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. De gemeente wil met de vergunning eventuele overlast beperken. Denk aan geluidshinder, te veel mensen in een pand en extra onderhoud aan het pand en de tuin. Ook spreidt de gemeente zo de kamerverhuur binnen de gemeente.

Verhuurt u kamers aan meer dan 10 personen in 1 pand? Dan heeft u naast de vergunning voor kamerverhuur ook een omgevingsvergunning nodig.

U moet de vergunningen hebben voordat u de kamers verhuurt.

Wilt u tijdelijk een kamer verhuren? En bent u niet de eigenaar van uw woning? Dan is er sprake van onderhuur. Kijk in uw huurcontract of u de kamer mag onderverhuren. Geef het ook door aan uw verhuurder als u uw kamer gaat onderverhuren.

Zo vraagt u een vergunning voor kamerverhuur aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

De voorwaarden om een vergunning voor kamerverhuur aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het pand of van de woning.
  • U verhuurt kamers aan minimaal 3 personen.
  • De kamers worden gebruikt als hoofdverblijf.
  • De kamerbewoners maken gebruik van 1 of meer gemeenschappelijke ruimten, zoals keuken, badkamer of toilet.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.