Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Energietoeslag voor lage inkomens

Ook dit jaar kunnen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen van € 1.300. Met dit extra geld ondersteunen we deze huishoudens bij het betalen van hun energierekening. 

 • Heeft u een bijstandsuitkering en de energietoeslag in 2022 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Wij storten de energietoeslag van 2023 in december automatisch op uw rekening. 
 • Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen en voldoet uw inkomen in 2023 nog steeds aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het sociaal minimum? Dan ontvangt ook u de energietoeslag 2023 automatisch. De toeslag staat in januari 2024 op uw rekening.
 • Denkt u dat u recht heeft op de energietoeslag 2023 en wilt u een aanvraag doen? Dat kan vanaf januari 2024 op deze websitepagina via een digitaal aanvraagformulier. Zodra dit mogelijk is, communiceren wij dit via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina. 

U kunt één keer energietoeslag per huishouden ontvangen. U voert samen een huishouden als u op hetzelfde huisadres in Wormerland woont en de vaste lasten en de dagelijkse kosten van het bestaan samen deelt. Alleenstaanden worden ook als huishouden gezien. 

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Wormerland als u:

 • 21 jaar of ouder bent.
 • in de gemeente Wormerland woont.
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt.
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor uw situatie geldende norm in de maand oktober 2023. Als u wisselende inkomsten heeft, beoordelen wij de inkomsten vanaf augustus tot en met oktober 2023. 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt.

De volgende groepen inwoners ontvangen de komende weken de toeslag automatisch:

 • U ontvangt in 2023 een uitkering van gemeente Wormerland op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud.
 • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO.
 • Wanneer u in 2022 de energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

Dat is afhankelijk van uw situatie in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

120% van het minimum inkomen (met vakantiegeld) is netto per maand niet meer dan:

Maximaal maandinkomen zonder vakantietoeslag                Leefvorm
€ 1.386,95U bent een alleenstaande tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd
€ 1.386,95U bent een alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd 
€ 1.981,34U bent gehuwd of samenwonend tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd 
€ 1.547,74U bent alleenstaand en gepensioneerd 
€ 2.101,70U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

Hebt u verder nog vragen over de aanvraag van energietoeslag? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Ik heb geen uitkering meer, maar toch € 1300 ontvangen. Klopt dat?
Had u op 1 oktober 2023 wel een uitkering, maar daarna niet meer? Dan hebt u toch recht op de energietoeslag van € 1300.

Ik heb alleen een postadres. Heb ik recht op de energietoeslag?
Nee, als u alleen een postadres hebt dan hebt u geen recht op de energietoeslag.

Ik ga in de rest van het jaar meer verdienen. Moet ik de energietoeslag dan straks terugbetalen?
Nee, we kijken alleen naar de situatie in oktober 2023 en bij wisselende inkomsten de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. 

Ik heb de energietoeslag ontvangen. Moet ik deze opgeven als inkomen naast mijn uitkering?
Nee, de eenmalige energietoeslag is een gift. Er wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Moet ik de energietoeslag opgeven als inkomsten bij de Belastingdienst?
Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelastbare uitkering.

Heeft de energietoeslag invloed op mijn zorg- of huurtoeslag?
Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ik heb mijn jaarafrekening van de energieleverancier ontvangen en geld teruggekregen. Heb ik recht op energietoeslag?
Ja, ook als u geld heeft teruggekregen, heeft u recht op de energietoeslag.

Hulp nodig bij geldzaken?
Hebt u moeite om uw rekeningen te betalen? Of hebt u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op, kijk op onze webpagina hulp bij schulden of stuur uw vraag per mail naar schuldhulp@over-gemeenten.nl.

Hoe werkt het digitaal aanvragen?

 1. U vult de vragen naar waarheid in.
 2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart je gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Hebt u een partner*)? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

*) U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent;
 • of op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden hebt;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind hebt;
  - u het kind van uw partner hebt erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
  - of ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer krijg ik bericht?
Als u het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht hebt op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie. We proberen uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Lukt het niet om een digitale aanvraag te doen?
Dan kunt u gebruikmaken van het gratis inloopspreekuur van Het Sociaal Team Wormerland. Zij kunnen u helpen met de digitale aanvraag. Het inloopspreekuur is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 - 16.00 uur. 

 • Locatie: De Omslag, Faunastraat 68 te Wormer.
 • Bellen kan naar telefoonnummer 06-5807 6672 op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13:30 en 16:00 uur
 • Of stuur een mail naar sociaalteam@wormerland.nl.

Informatie over andere dienstverlening
Ook het Financieel Café kan hulp bieden. Het Financieel Café zit in de Omslag en is geopend op elke eerste en derde woensdag van de maand, van 13.30 uur tot 16.00 uur. U kunt hier terecht met allerlei vragen over geldzaken.

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Het inloopspreekuur van de sociaal raadslieden is iedere maandagochtend van 09.30 tot 11.30 uur geopend en wordt gehouden in het gemeentehuis. Zij zijn tijdens het inloopspreekuur telefonisch bereikbaar via 06 - 49360571. 

Praktische tips om uw woning te verduurzamen vindt u op deze pagina op onze website.