Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Wormerland adviseert de gemeente Wormerland over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein. De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 2. Jeugdwet
 3. Participatiewet

De leden van de raad doen dit werk als vrijwilligers.

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken:

 • wonen;
 • werken of juist geen werk;
 • actief betrokken zijn/blijven bij de maatschappij;
 • schulden of geldgebrek;
 • opgroeien en opvoeden;
 • naar school gaan;
 • zelfstandig worden;
 • ziek zijn en/of leven met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Dat allemaal bij elkaar is het sociaal domein.

Onze gemeente maakt hiervoor het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierin en hierover wordt meegedacht door Wormerlanders in de Adviesraad Sociaal Domein, afgekort ASD.

Kort samengevat: De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 2. de Jeugdwet.
 3. de Participatiewet.

De leden van de raad doen dit werk als vrijwilligers.

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. De leden in de ASD doen dit werk als vrijwilligers.
 
Wilt u actueel nieuws over de ASD? Volg onze Facebookpagina. 

Facebookpagina - Adviesraad Sociaal Domein Wormerland

De adviesraad bestaat uit leden die zich betrokken voelen en/of ervaring hebben met een of meerdere specifieke thema's binnen het sociale domein. Alle leden zetten zich vrijwillig is en zij komen uit alle lagen van de bevolking binnen de gemeente Wormerland. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Al onze vrijwillige leden hebben naast een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met alle beleidsvelden van het sociaal domein, ook eigen aandachtsvelden waar zij zich op richten:

 • Vanuit de Wmo: vrijwilligerswerk, mantelzorg, voorzieningen voor gehandicapten, huishoudelijke hulp.
 • Vanuit de jeugdzorg: hulp bij opvoeding en maatschappelijk werk.
 • Vanuit Werk en Inkomen: ondersteuning bij het vinden van betaalde arbeid, voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen.

Leden

 • Narda Vermeulen, voorzitter
 • Liesbeth Rijken-Kralt, secretaris
 • Frits Louwersheimer
 • Michel Klooster
 • Anne van Assema
 • Hennie Velzel
 • Roy Roffelsen
 • Sandra Bom

U kunt ons bereiken via het secretariaat: Liesbeth Rijken-Kralt, asdwormerland@outlook.com

Facebookpagina - Adviesraad Sociaal Domein Wormerland

De vergaderingen zijn op vrijdag van 09.30 – 12.15 uur, in het gemeentehuis van Wormerland.
Inwoners mogen als toehoorder aanwezig zijn, behalve bij de besloten vergadering van 10 maart.

Data van de vergaderingen in 2023:

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 10 maart (besloten vergadering)
 • 7 april
 • 16 juni
 • 7 juli
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 24 november

Data van de vergaderingen in 2024:

 • 12 januari
 • 1 maart
 • 15 maart
 • 19 april
 • 7 juni
 • 12 juli
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 29 november

De stukken vindt u hieronder in de bijlagen.

Agenda

Agenda ASD vergadering dd 3 november 2023

Agenda ASD vergadering dd 13 oktober 2023

Notulen

Notulen ASD vergadering 8 september 2023

Notulen ASD vergadering 7 juli 2023

Notulen ASD vergadering dd 7 april 2023

Notulen ASD vergadering dd 16 juni 2023.pdf

Notulen ASD vergadering 10 februari 2023

Notulen ASD vergadering 13 januari 2023

Jaarverslagen ASD

Jaarverslag 2022 ASD

Jaarverslag 2021 ASD.pdf

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020.pdf

Bijlage - ASD - Jaarverslag 2018-2019

Archief notulen

Notulen vergadering ASD 25 november 2022

Notulen vergadering ASD 28 oktober 2022

Notulen ASD dd 30 september 2022.pdf

Notulen ASD dd 24 juni 2022.pdf

Notulen ASD dd 20 mei 2022.pdf

Notulen ASD dd 25 maart 2022.pdf

Notulen ASD 4 maart 2022.pdf

Notulen ASD 4 februari 2022.pdf

Notulen 26 november 2021 ASD Wormerland.pdf

Notulen 22 oktober 2021 ASD Wormerland.pdf

Notulen ASD Wormerland 24 september 2021

Notulen 27 augustus 2021 ASD Wormerland.pdf

Notulen 25 juni 2021 ASD Wormerland.pdf

Notulen 28 mei 2021 vergadering ASD Wormerland.pdf

Notulen 23 april 2021 vergadering ASD Wormerland.pdf

Notulen 26 maart 2021 vergadering ASD Wormerland.pdf

Notulen van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein dd 26 februari 2021.pdf

Notulen 29 januari vergadering ASD Wormerland.pdf

Bijlage - ASD - Notulen 27 november 2020.pdf

Bijlage - ASD - Notulen 30 oktober 2020.pdf

Bijlage - ASD - Notulen 25 september 2020

Bijlage - ASD - Notulen 28 augustus 2020.pdf

Bijlage - ASD - Notulen 26 juni 2020

Bijlage - ASD - Notulen 5 juni 2020

Bijlage - ASD - Notulen 28 februari 2020

Bijlage - ASD - Notulen 31 januari 2020